fbpx

9 สิ่งมีชีวิตที่มีดวงตามากกว่าสองดวง

By 04/11/2019มกราคม 28th, 2021Pet

1. ทัวทารา (Tuatara) มีดวงตา 3 ดวง

สัตว์เลื้อยคลานลักษณะคล้ายกิ้งก่า พวกมันถูกยกย่องว่าเป็นเหมือนซากฟอสซิลที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะพวกมันสืบเชื้อสายมาจากสัตว์เลื้อยคลานในอดีตเมื่อกว่า 200 ล้านปีก่อน ทัวทารามีดวงตาที่ 3 อยู่บนหน้าผากแต่ถูกปิดกั้นด้วยเกล็ดบนลำตัวทำให้แทบจะไม่ได้ใช้ดวงตานั้นเลย

 

2. ตั๊กแตนตำข้าว (Praying Mantis) มีดวงตา 5 ดวง

ไม่แปลกที่เราจะคิดว่ามันจะมีดวงตาแค่ 2 ดวงมาตลอด เพราะอีก 3 ตาที่เหลือนั้นมีขนาดเล็กมากๆ อยู่บนหัวของมัน เป็นจุดเล็กๆ เหมือนปุ่มเนื้อ โดยตั๊กแตนตำข้าวจะใช้ดวงตาใหญ่ 2 ดวงในการจับการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ และใช้ 3 ตาบนหัวในการจับแสง

 

3. ปลาดาว (Starfish) มีดวงตา 5 ดวงขึ้นไป

ปกติแล้วปลาดาวจะมีดวงตา 1 ดวงที่แขนทุกๆ ข้าง

 

4. แมงดา (Horseshoe Crab) มีดวงตา 10 ดวง

โดยจะมีดวงตาใหญ่ 2 ดวง ที่เราเห็นได้ชัดบนหัวของมัน ดวงตาอีก 2 ดวง จะอยู่ใกล้ๆ กับดวงตาบนหัวแต่เป็นจุดเล็กๆ สังเกตได้ยากหน่อย อีก 2 ดวงอยู่บริเวณปาก อีก 3 ดวงอยู่บริเวณส่วนหน้าของหัว และดวงสุดท้ายอยู่ที่บริเวณหาง

 

5. แมงมุม (Spiders) มีดวงตา 8 – 12 ดวง

โดยมากแล้วแมงมุมจะมีดวงตา 8 ดวง จะมีบางสายพันธุ์เท่านั้นที่มีดวงตามากถึง 12 ดวง โดยดวงตาคู่หน้าของพวกมันจะใช้ในการจับการเคลื่อนไหว ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะใช้ในการจับแสง

 

6. แมงป่อง (Scorpions) มีดวงตา 10 – 12 ดวง

แมงป่องจะมีดวงตาคู่หน้าที่เราเห็นกันได้อย่างชัดเจน 2 ดวง ส่วนที่เหลือนั้นจะอยู่บริเวณข้างลำตัว ซึ่งบนลำตัวแต่ละข้างมีดวงตาได้มากที่สุดถึง 5 ดวง

 

7. แมงกะพรุนกล่อง (Box Jellyfish) มีดวงตา 24 ดวง

สิ่งมีชีวิตตัวใสรูปร่างราวกับยูเอฟโอเหล่านี้มีดวงตาถึง 24 ดวง โดยมีเพียง 4 ดวงเท่านั้นที่ใช้ในการจับรูปภาพ ส่วนที่เหลืออีก 20 ดวงนั้นจะใช้ในการดักจับแสง

 

8. หอยเชลล์หรือหอยพัด (Scallops) มีดวงตาได้มากถึง 100 ดวง

โดยปกติแล้วหอยเชลล์จะมีดวงตาประมาณ 50 – 100 ดวง อยู่บริเวณส่วนปลายของเนื้อเยื่อที่ปกคลุมเนื้อในหอย ดวงตาเหล่านี้มีหน้าที่หลักในการตรวจจับสิ่งที่เคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ๆ

 

9. ลิ่นทะเลหรือหอยแปดเกล็ด (Chiton) มีดวงตาได้มากถึง 1,000 ดวง

ลิ่นทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบรรพบุรุษอายุมากถึง 400 ล้านกว่าปี โดยพวกมันยังวิวัฒนาการมาได้จนถึงปัจจุบัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปน้อยมาก พวกมันมีดวงตาได้มากถึง 1,00 ดวง ซึ่งปกคลุมอยู่บนเปลือกของมัน มีชีวิตอยู่โดยการแทะเล็มสาหร่ายทะเลเป็นอาหาร

Leave a Reply